Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Ruchomości i Inwentaryzacji
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:C-208 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Ruchomości i Inwentaryzacji
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin