Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[-] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
    [-] Instytut Nauk Prawnych
        [+] Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
        [+] Katedra Prawa Konstytucyjnego
        [+] Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
        [+] Katedra Prawa Cywilnego
        [+] Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny
        [+] Katedra Postępowania Karnego
        [+] Katedra Negocjacji i Mediacji
        [+] Katedra Prawa Rzymskiego
        [+] Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
        [+] Katedra Teorii i Filozofii Prawa
        [+] Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
        [+] Katedra Prawa Karnego
        [+] Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji
        [+] Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
        [+] Katedra Finansów i Prawa Finansowego
        [+] Katedra Historii Ustroju i Prawa
        [+] Katedra Postępowania Cywilnego
        [+] Katedra Prawa Wyznaniowego
        [+] Katedra Prawa Administracyjnego
        [+] Katedra Prawa Handlowego
        [-] Centrum Badań ADR \"Prawo i Gospodarka\" [Dane adresowe]
        [+] Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych
    [+] Instytut Prawa Kanonicznego
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[+] Wydział Nauk Społecznych
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych