Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[-] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
    [-] Instytut Nauk Prawnych
        [+] Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
        [+] Katedra Prawa Konstytucyjnego
        [+] Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
        [+] Katedra Prawa Cywilnego
        [+] Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny
        [+] Katedra Postępowania Karnego
        [+] Katedra Negocjacji i Mediacji
        [+] Katedra Prawa Rzymskiego
        [+] Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
        [+] Katedra Teorii i Filozofii Prawa
        [+] Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
        [+] Katedra Prawa Karnego
        [-] Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji [Dane adresowe]
            dr Maciej Gapski 
            dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL 
            dr hab. Magdalena Kisała 
            prof. dr hab. Magdalena Pyter 
            dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL 
            prof. dr hab. Stanisław Wrzosek 
            dr hab. Wojciech Wytrążek 
        [+] Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
        [+] Katedra Finansów i Prawa Finansowego
        [+] Katedra Historii Ustroju i Prawa
        [+] Katedra Postępowania Cywilnego
        [+] Katedra Prawa Wyznaniowego
        [+] Katedra Prawa Administracyjnego
        [+] Katedra Prawa Handlowego
        [+] Centrum Badań ADR \"Prawo i Gospodarka\"
        [+] Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych
    [+] Instytut Prawa Kanonicznego
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[+] Wydział Nauk Społecznych
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych