Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[-] Wydział Nauk Społecznych
    [+] Instytut Psychologii
    [+] Instytut Pedagogiki
    [+] Instytut Ekonomii i Finansów
    [-] Instytut Nauk Socjologicznych
        [+] Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny
        [+] Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności
        [+] Katedra Socjologii Kultury, Religii i Partycypacji Społecznej
        [+] Katedra Praw Człowieka i Pracy Socjalnej
        [-] Katedra Socjologii Ekonomicznej i Cyfrowej [Dane adresowe]
            mgr Tomasz Abramowicz 
            dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL 
            dr Alina Betlej 
            mgr Jan Gondek 
            mgr Paweł Grochocki 
            mgr Mateusz Jurek 
            mgr Dorota Maj 
            dr Karolina Pięta 
            Ks. dr Dominik Szczygielski 
            dr Wiesław Talik 
            mgr Anetta Uniłowska-Dymel 
            mgr Zbigniew Wierzbicki 
            mgr Ewa Zimna 
        [+] Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL
        [+] Centrum Socjologicznych Badań nad Gospodarką i Internetem
    [+] Instytut Nauk o Polityce i Administracji
    [+] Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych