Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[-] Wydział Nauk Społecznych
    [-] Instytut Psychologii
        [+] Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
        [+] Katedra Psychologii Eksperymentalnej
        [+] Katedra Psychologii Klinicznej
        [+] Katedra Psychologii Ogólnej
        [+] Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
        [-] Katedra Psychologii Osobowości [Dane adresowe]
            dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL 
            dr Katarzyna Czubak-Paluch 
            mgr Iwona Derecka 
            dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL 
            mgr Aneta Kozioł 
            dr Jan Kutnik 
            mgr Agnieszka Laskowska 
            prof. dr hab. Piotr Oleś 
            dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL 
        [+] Katedra Psychologii Rozwojowej
        [+] Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
        [+] Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
        [+] Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny
        [+] Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
        [+] Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
        [+] Laboratorium Psychologii Pracy i Organizacji
        [+] Pracownia Psychometryczna
    [+] Instytut Pedagogiki
    [+] Instytut Ekonomii i Finansów
    [+] Instytut Nauk Socjologicznych
    [+] Instytut Nauk o Polityce i Administracji
    [+] Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych