Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[-] Wydział Nauk Społecznych
    [-] Instytut Psychologii
        [+] Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
        [+] Katedra Psychologii Eksperymentalnej
        [-] Katedra Psychologii Klinicznej [Dane adresowe]
            Ks. dr hab. Paweł Brudek 
            dr Elżbieta Januszewska 
            dr Dorota Kuncewicz 
            dr Małgorzata Łysiak 
            mgr Anna Mańkowska 
            dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL 
            mgr Magdalena Pietnoczko 
            dr Elżbieta Talik 
        [+] Katedra Psychologii Ogólnej
        [+] Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
        [+] Katedra Psychologii Osobowości
        [+] Katedra Psychologii Rozwojowej
        [+] Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
        [+] Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
        [+] Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny
        [+] Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
        [+] Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
        [+] Laboratorium Psychologii Pracy i Organizacji
        [+] Pracownia Psychometryczna
    [+] Instytut Pedagogiki
    [+] Instytut Ekonomii i Finansów
    [+] Instytut Nauk Socjologicznych
    [+] Instytut Nauk o Polityce i Administracji
    [+] Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych