Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[-] Wydział Nauk Społecznych
    [-] Instytut Psychologii
        [+] Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
        [+] Katedra Psychologii Eksperymentalnej
        [+] Katedra Psychologii Klinicznej
        [+] Katedra Psychologii Ogólnej
        [+] Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej
        [+] Katedra Psychologii Osobowości
        [+] Katedra Psychologii Rozwojowej
        [+] Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
        [-] Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii [Dane adresowe]
            dr Rafał Bartczuk 
            dr Olga Narvoiš-Sobolevska 
            Ks. dr Radosław Rybarski 
            dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL 
            mgr Kamil Tomaka 
            dr Michał Wiechetek 
            S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL 
        [+] Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny
        [+] Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej
        [+] Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
        [+] Laboratorium Psychologii Pracy i Organizacji
        [+] Pracownia Psychometryczna
    [+] Instytut Pedagogiki
    [+] Instytut Ekonomii i Finansów
    [+] Instytut Nauk Socjologicznych
    [+] Instytut Nauk o Polityce i Administracji
    [+] Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych