Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[-] Wydział Nauk Społecznych
    [+] Instytut Psychologii
    [-] Instytut Pedagogiki
        [+] Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii
        [+] Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej
        [+] Katedra Pedagogiki Ogólnej
        [+] Katedra Pedagogiki Rodziny
        [-] Katedra Pedagogiki Specjalnej [Dane adresowe]
            mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek 
            mgr Urszula Antończuk-Grab 
            dr Aleksandra Borowicz 
            dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL 
            mgr Małgorzata Kacprzak-Kamińska 
            mgr Urszula Kmita 
            dr Renata Kołodziejczyk 
            dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL 
            prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak 
            dr Anna Lendzion 
            dr Klaudia Martynowska 
            dr Bożena Miernik 
            dr Monika Nowak 
            mgr Katarzyna Śliż 
            mgr Dawid Turkiewicz 
        [+] Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej
    [+] Instytut Ekonomii i Finansów
    [+] Instytut Nauk Socjologicznych
    [+] Instytut Nauk o Polityce i Administracji
    [+] Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych