Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[-] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
    [-] Instytut Nauk Prawnych
        [+] Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej 
        [+] Katedra Prawa Konstytucyjnego 
        [+] Katedra Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego 
        [+] Katedra Prawa Cywilnego 
        [+] Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny 
        [+] Katedra Postępowania Karnego 
        [+] Katedra Negocjacji i Mediacji 
        [+] Katedra Prawa Rzymskiego 
        [+] Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
        [+] Katedra Teorii i Filozofii Prawa 
        [+] Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 
        [+] Katedra Prawa Karnego 
        [+] Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji 
        [+] Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego 
        [+] Katedra Finansów i Prawa Finansowego 
        [+] Katedra Historii Ustroju i Prawa 
        [+] Katedra Postępowania Cywilnego 
        [+] Katedra Prawa Wyznaniowego 
        [+] Katedra Prawa Administracyjnego 
        [+] Katedra Prawa Handlowego 
        [+] Centrum Badań ADR \"Prawo i Gospodarka\" 
        [+] Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych 
    [+] Instytut Prawa Kanonicznego
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[+] Wydział Nauk Społecznych
[+] Wydział Medyczny
[+] Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych