Fotografia w mediach (wykład) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kierunek studiów:Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) - Semestr IV