Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Zuzanna Duma
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski