Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30