Język francuski - praktyka zawodowa przygotowująca do zawodu nauczyciela (praktyki) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 120
Język wykładowy:Język polski