dr Katarzyna Jakubów - Język niemiecki - poziom CEF A2