dr hab. Sebastian Piotrowski - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego