dr Paulina Mazurkiewicz - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego