Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna B1 (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski