Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski