Językoznawstwo ogólne i kognitywne (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski