Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 0
Język wykładowy:Język polski