dr hab. Witold Wołowski prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego