dr hab. Janusz Bień - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego