Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Kaczyńska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski