Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Stróżak
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski