System wspierania i metodyka pracy z rodziną w sytuacji kryzysu (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Pietruszka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15