Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Adrian Zbiciak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 10
Język wykładowy:Język polski