Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15