Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Andrzej Lutyński
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 24
Język wykładowy:Język polski