Doing Business in English - Język angielski (warsztaty) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Beata Panasiuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30