Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Leszek Ćwikła
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15