Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski