Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Iwona Szewczak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30