Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Bujak prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski