Historia literatury niderlandzkiej do 1880 roku (wykład) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski