Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski