Językoznawstwo stosowane (akwizycja i dydaktyka języków) (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski