Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Bańka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30