Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Mokrosz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30