Anthropological Thought of John Paul II (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15