Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Głąb prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30