Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminarium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tomasz Duma
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30