Psychologia ogólna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski