Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-17czwartekCI-103A 11:40 - 15:00
2019-11-07czwartekCI-103A 11:40 - 15:00
2019-11-14czwartekCI-103A 11:40 - 15:00
2019-11-21czwartekCI-103A 11:40 - 15:00
2019-12-05czwartekCI-103A 11:40 - 15:00
2020-01-16czwartekCI-103A 11:40 - 15:00
2020-01-23czwartekCI-103A 11:40 - 15:00