Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Wasilewski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę