Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka kontrastywna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-18piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-10-25piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-11-08piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-11-15piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-11-22piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-11-29piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-12-06piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-12-13piątekGG-346 12:30 - 14:10
2019-12-20piątekGG-346 12:30 - 14:10
2020-01-10piątekGG-346 12:30 - 14:10
2020-01-17piątekGG-346 12:30 - 14:10
2020-01-24piątekGG-346 12:30 - 14:10