Współczesne metody historii religijnej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-12-03wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2019-12-10wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2019-12-17wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-01-07wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-01-14wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-01-21wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-01-28wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-02-25wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-03-03wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-03-10wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-03-17wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-03-24wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-03-31wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-04-07wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-04-21wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-04-28wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-05-05wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-05-12wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-05-19wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-05-26wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-06-02wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-06-09wtorekCN-102 15:50 - 17:30
2020-06-16wtorekCN-102 15:50 - 17:30