Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Mokrosz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-12sobotaCTW-217 09:10 - 10:50
2019-10-26sobotaCTW-217 09:10 - 10:50
2019-11-09sobotaCTW-217 09:10 - 10:50
2019-11-23sobotaCTW-217 09:10 - 10:50
2019-12-07sobotaCTW-217 09:10 - 10:50
2019-12-14sobotaCTW-217 09:10 - 10:50
2020-01-11sobotaCTW-217 09:10 - 10:50
2020-01-25sobotaCTW-217 09:10 - 10:50