Logika formalna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marcin Czakon
Organizator:Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych - Sekcja dydaktyczna
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski