dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL - Historia polityczna Polski i Europy