prof. dr hab. Zenon Roskal - Filozofia przyrody - Kanon